Werkwijze

Het Proces

Ontmoeting

Iedere opdracht start met een persoonlijke kennismaking. Gewoon bij u aan de keukentafel. Dit gesprek is vooral om uw wensen in kaart te brengen en om het totale financieringsplan goed in beeld te brengen.

Uitwerking

We gaan de ontvangen gegevens uitwerken. Daarmee brengen we uw gerealiseerde cijfers/resultaten in beeld. Bieden deze cijfers voldoende ruimte voor het aangaan van een nieuwe investering/financiering?

Aan de hand van deze gegevens gaan we de prognose opstellen. Een en ander in verhouding tot de gerealiseerde cijfers.

Blijft er voldoende marge over om een buffer te vormen en tegenvallers op te kunnen vangen?

Bespreking

Staan alle seinen op groen? Dan kan op basis van de uitwerking van de cijfers en prognose de kredietrapportage worden opgesteld.

Een en ander gaat in nauw overleg met u. Het is uw plan! U zult een en ander ook uit moeten/kunnen voeren.

In overleg met u zoeken we naar de best mogelijke financieringsvorm om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Maar ook om te bepalen of die financieringsvorm bij u past! Door onze onafhankelijkheid werken we samen met veel partijen in de markt!

Indien gewenst dienen we het plan in bij de bank. Op papier of electronisch.

Als u het prettig vind zijn we aanwezig bij de gesprekken met de bank.

Afronding

We lezen de offerte van de bank tegen. Is er aansluiting met de aanvraag, zijn de voorwaarden realistisch, etc.

We kunnen de periode nadat de financiering is verstrekt met u bekijken of een en ander valt zoals u verwachtte of waar bijsturing noodzakelijk is.

Overige Werkzaamheden

Het tegenlezen van een offerte of renteverlengingsvoorstel.

Heeft u een marktconform tarief ontvangen?

Sluit de offerte aan bij uw verzoek?

Zijn de gestelde voorwaarden realistisch?

Past een en ander in de reeds bestaande financieringsopzet?

Strategisch gesprek/ Spiegel gesprek

Als u tegen een probleem aanloopt of wanneer u graag een klankbord heeft treed ik graag met u in gesprek. In deze gesprekken houd ik u zoveel mogelijk een spiegel voor. Veel beslissingen worden genomen omdat iemand iets zegt dat goed voor je is. Veel belangrijker is om te weten of dat iets ook bij u past.

Het kiezen van een Financieringsvorm

De invulling van een plan wordt vaak gevuld met een bepaalde financieringsvorm. Maar wat is de beste oplossing dat bij uw verzoek past. De looptijd is daarbij van belang. Door mijn onafhankelijkheid hebben we contact met veel marktpartijen waardoor altijd een ideale oplossing gezocht kan worden.

Te denken valt aan:

– Bancaire financiering

– Grondfinanciering

– Leasing

– Crowd funding

Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact

 

 

BEL ME NU
+
Bel mij!